HET BELANG VAN BACKUPS

Uw meest belangrijke business factor is….. uw data. Namelijk, zonder klantgegevens, order informatie productdetails en informatie, zult u niet in staat zijn enige activiteit te ontplooien. Stelt u zich voor uw belangrijkste data gedeeltelijk of zelfs geheel te verliezen, het zou het begin van het eind kunnen betekenen. Het zou op zijn minst de identiteit, uitstraling en herkenbaarheid van uw organisatie verzwakken. Uw concurrenten zullen dit in hun eigen voordeel kunnen omzetten, terwijl u belangrijke tijd verspilt aan gegevensherstel of het opbouwen van nieuwe data raakt u klanten aan de concurrent kwijt. Cloud Backup bidet u een complete full service oplossing voor al uw backup behoeftes. De oplossing maakt een backup van alle gegevens op uw computers onafhankelijk van de individuele locatie. De backup wordt uitgevoerd via internet naar een externe locatie.of lokaal via Local Area Network (LAN). De oplossing werkt volledig geautomatiseerd, is bijzonder eenvoudig in beheer en ondersteund diverse besturingssystemen (OS). Op deze manier levert Cloud Backup u gemoedsrust en de wetenschap dat uw gegevens altijd veilig zijn opgeslagen. Deze software, voor automatische online en lokale backups en herstel van belangrijke gegevens naar harde schijf biedt u de functionaliteit benodigd voor betrouwbare backups. Tegelijkertijd beschikt u dankzij de software over krachtige, betrouwbare mogelijkheden voor gegevensherstel in het geval van een systeemfout of een calamiteit. Daarbij profiteert u met Cloud Backup van een niveau van service en ondersteuning dat geen andere provider bieden kan. Probeer onze dienst en ervaar het zelf.

Hoe ziet een goede (elektronische) factuur eruit

Een factuur is niet alleen belangrijk om financiële redenen, het is ook meteen een visitekaartje van uw onderneming.

Om er zeker van te zijn dat uw factuur betaald wordt, moet hij niet alleen voldoen aan formele vereisten. Het oog wil ook wat. Het uiterlijk van de factuur kan zelfs bepalend zijn voor de snelheid waarmee hij betaald wordt.

Onderzoek wijst namelijk uit dat aan de vormgeving van de factuur weinig aandacht wordt besteed. En wanneer u klachten krijgt over uw facturen, is dat misschien wel een teken om eens naar de vormgeving te kijken.

Formele vereisten Op een factuur moeten in ieder geval de volgende zaken worden vermeld:

 • naam en adres van uw onderneming;
 • naam en adres van de klant;
 • factuurdatum;
 • volgnummer van de factuur (facturen moeten opeenvolgend genummerd worden);
 • omschrijving van de geleverde dienst of product;
 • eenheidsprijs (excl. btw en eventuele kortingen);
 • eventuele hoeveelheid, dan wel aantal van de geleverde dienst of product;
 • de leverdatum;
 • van toepassing zijnde btw-tarief bij verschillende leveringen;
 • eventuele offertedatum;
 • KvK-nummer;
 • uw btw-nummer (14 posities); alleen bij zogenoemde ‘verlegde btw’* ook het btw-nummer van uw klant;
 • prijs excl. btw;
 • vermelding of er sprake is van vrijstelling, levering naar een andere lidstaat dan de EU, verlegging of levering onder de margeregeling;
 • btw-bedrag (én percentage);
 • totaal bedrag.

* Van verlegde BTW is sprake, wanneer de verplichting tot het voldoen van de aangifte wordt verlegd van de vervoerder naar de afnemer. Dit gebeurt veel bij vervoersdiensten tussen landen in de Europese Unie.

Acceptgiro Het bijvoegen of aanhechten van een acceptgiro kan betaling van uw factuur versnellen. Ook dat kunt u steeds meer én betrouwbaar op digitale wijze doen. De Zaak noemt hier een drietal aanbieders van digitale acceptgiro:

Elektronisch factureren De digitale (of elektronische) factuur is al sinds 2004 wettelijk toegestaan. De laatste jaren neemt het gebruik ervan toe, mede als gevolg van het streven naar administratieve lastenvermindering.

De bestaande toepassingen waarmee elektronisch kan worden gefactureerd, bieden nog lang niet allemaal de mogelijkheid om zowel inkomende als uitgaande facturen elektronisch te verwerken. De meeste online boekhoudpakketten kunnen dat overigens wel. Daarnaast is in steeds meer gevallen een koppeling met internetbankieren mogelijk. Ook banken werken inmiddels aan integratie van internetbankieren en boekhoudsoftware.

Geen standaard Omdat een echte standaard ontbreekt, valt in principe elk document als elektronische factuur aan te merken. Het PDF-bestandsformaat kan zich in een toenemende populariteit verheugen, omdat het programma Acrobat Reader – waarmee dergelijke bestanden geopend worden –  gratis verkrijgbaar is. Voor business-to-consumer relaties kunt u met de gratis versie van dat bestandsformaat volstaan (dus zonder digitale handtekening). Sinds 11 februari 2009 is het ook voor Nederlandse bedrijven onderling toegestaan electronische facturen te versturen, zonder dat die zijn voorzien van een digitale handtekening.

Met ingang van 1 januari 2013 bepaalt u – ook bij het internationaal zaken doen – zelf hoe u de integriteit, authenticiteit en leesbaarheid van een elektronische factuur waarborgt (vanaf het moment dat u de factuur uitreikt totdat de bewaartermijn verloopt). Tot die tijd bestaat bij het zaken doen met bedrijven binnen de Europese Unie (EU) nog steeds de verplichting om een factuur te voorzien van een digitale handtekening.

Eisen Belastingdienst De Belastingdienst keurt in principe de volgende drie factuurvormen goed:

 • elk gewenst formaat (Microsoft Word of Excel, PDF), al dan niet voorzien van digitale handtekening.
 • facturen uitgewisseld op basis van het EDI-formaat (Electronic Data Interchange). EDI wordt al tientallen jaren gebruikt voor bestandsuitwisseling tussen bedrijven onderling.
 • overige methoden (in dit geval is voorafgaand overleg met uw belastinginspecteur nodig).

Een elektronische factuur voor zakelijke doeleinden moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • alle vereisten die gelden voor een ‘gewone’ factuur (zie hierboven);
 • veilige verbinding of verzending via internet van beveiligde bestanden. In ieder geval een methode van gegevensuitwisseling, die geen twijfel laat bestaan over de afzender. U moet bijvoorbeeld achteraf kunnen verifiëren of een factuur inderdaad afkomstig is van een bepaald bedrijf;
 • door u te betalen en af te trekken BTW moeten op dezelfde manier worden toegepast.

Het Platform e-factureren heeft hier een handige checklist over de controle door de Belastingdienst gepubliceerd.

Voor- en nadelen e-factureren

Voordelen:

 • goedkoper (een papieren factuur kost € 2,50, een elektronische factuur € 0,30);
 • meerdere mogelijkheden factuurinrichting en verzending (dagelijks, wekelijks, maandelijks);
 • archivering is niet meer noodzakelijk;
 • zoeken gaat sneller, omdat er een voledige historie wordt bijgehouden;
 • vaak koppeling met boekhoudpakket (en bankrekening) mogelijk;
 • verhoging klanttevredenheid;
 • minder werk voor backoffice.

Nadelen :

 • (nog) geen formele standaard;
 • soms geen koppeling met boekhoudpakket (en bankrekening);
 • onduidelijke wetgeving.

Tips om uw factuur eerder betaald te krijgen

 1. Zorg voor een duidelijke vormgeving met een herkenbaar logo. Veel ondernemers maken nog gebruik van de standaard-layout die een boekhoudpakket biedt.
 2. Het totaalbedrag moet in één oogopslag zichtbaar zijn. Een veel voorkomende fout is dat een bedrag zonder BTW wordt overgemaakt.
 3. Vermeld de exacte datum waarop het verschuldigde bedrag uiterlijk moet zijn overgemaakt. Veelal staat er standaard onder een factuur een regel als ‘betaling binnen 14 dagen’.
 4. Lever een specificatie bij de factuur. Met name IT-facturen bestaan vaak uit een artikelnummer en/of een vakterm. Een bijlage met heldere omschrijving voorkomt onnodige vertraging. N. B. Let ook op bij declaraties van gedetacheerd personeel. Een specificatie met datumaanduiding, aantal uren en omschrijving van de werkzaamheden voorkomt veel ergernis.
 5. Wanneer er een offerte is gemaakt, laat de factuur daar dan bij aansluiten.
 6. Mogelijk kunt u de algemene voorwaarden van uw onderneming op de achterkant laten drukken. Verwijs er in ieder geval naar en vermeld duidelijk een termijn waarbinnen er bezwaar kan worden gemaakt.
Klantvriendelijkheid en klantgericht denken kost u niets extra

Klantvriendelijkheid en klantgericht denken kost u niets extra

André KagerKlantvriendelijkheid kost geen cent extra. Integendeel het levert juist extra binding en positiviteit in de relatie met de klant op. Klantvriendelijkheid in de relatie met de klant betekent heel simpel dat je luistert naar wat de klant wilt en meedenkt wat de klant nodig heeft. Een combinatie van een passende bejegening, luisteren, oplossingsgericht denken en persoonlijkheid.

Iedereen kan dit doen, op ieder niveau in een organisatie. De één zal hier gemakkelijker mee omgaan dan de ander en voor sommigen is dit een natuurlijke manier in de omgangsvorm. Om positiviteit uit te stralen als organisatie en meer binding met de klant te stimuleren zal klantvriendelijkheid organisatie breed ingezet moeten worden. Dat betekent dan ook niet langer bedenken wat je de klant wilt verkopen, maar bedenken en luisteren naar wat de klant wil en nodig heeft.

Een belangrijk stuk klantvriendelijk denken is om oplossingsgericht, samen met de klant te denken over het gewenste resultaat. Wanneer een klant het gevoel heeft dat hij/zij invloed heeft op de keuze maar tevens merkt dat er wordt meegedacht en hij/zij begrepen wordt werkt dat zeer positief. Hiervoor zal door sommige medewerkers anders gedacht en gekeken moeten worden naar de relatie en de vraagstelling van een klant. Vaak bekijken medewerkers binnen organisaties de oplossing voor de klant vanuit de producten die de organisatie te bieden heeft in plaats van wat de klant wenst of nodig heeft.

In aansluiting op mijn column van vorige week, over een online winkel die erg veel moeite heeft met het terug nemen van artikelen, is het volgende voorbeeld een prachtig voorbeeld van klantvriendelijk, klantgericht denken.

Winkel X ontving een retourverzoek van klant Y. Het retourverzoek dat werd afgehandeld via de website werd per e-mail bevestigd waarbij informatie over retournering en terugbetaling werd verstrekt. Vervolgens werd de terugbetaling snel. Binnen vier dagen uitgevoerd. Tegelijkertijd werd gekeken wat een alternatief zou kunnen zijn voor het bestelde product en dit werd met de klant gecommuniceerd.

Het gevoel dat met deze handelswijze wordt gerealiseerd bij de klant is een sterk vertrouwen en positief gevoel in de organisatie. De klant ervaart niet alleen dat retourneren geen enkel probleem is maar bovendien dat een afspraak meer dan waar wordt gemaakt. De belangrijkste ervaring voor de klant is dat hij/zij met een gerust hart en met vertrouwen in een goede afloop bij de organisatie kan kopen. De klant heeft namelijk geleerd/ervaren dat wanneer er iets niet naar de zin is het product kan worden geretourneerd en de afhandeling dan vlot zal zijn.

Met bovengenoemd voorbeeld wordt een misschien op voorhand negatieve ervaring, voor de klant of organisatie, retourneren van een bestelling omgezet in iets positiefs. Tegen een dergelijke ervaring kan geen marketing budget tegen op. De kans namelijk dat deze klant opnieuw bij jouw organisatie zal bestellen is aanzienlijk toegenomen.

Terugkomend op mijn bewering dat klantvriendelijkheid en klantgericht denken niets extra kost, ik heb de overtuiging dat het aanzienlijk geld oplevert. Het tegendeel is namelijk maar al te waar en bijzonder gemakkelijk te begrijpen. Niet klantvriendelijk of klantgericht denken kost namelijk direct klanten. Zodra een klant ervaart dat er niet wordt meegedacht of wordt nagedacht over wat hij/zij wil zal deze niet geneigd zijn opnieuw bij jouw organisatie terug te keren. Niet alleen zal de klant niet terug keren, bij een negatieve ervaring zal dit ook met vrienden, kennissen en/of collega’s besproken worden. Onderzoek toont aan dat een negatieve ervaring vele malen vaker wordt doorverteld en beter wordt onthouden dan een positieve ervaring. In het tijdperk van contact, communicatie, reviews en sociale media gaat dit allemaal razendsnel. Het aantal personen dat een dergelijke ervaring kan lezen neemt dankzij de nieuwe technologie alleen maar toe.

Het is daarom des te belangrijker om positief, klantvriendelijk en klantgericht denken te stimuleren. In de huidige tijd gaat het er meer en meer om hoe je de klant kunt helpen en te begrijpen wat de klant wil en nodig heeft. Waar voeg jij waarde toe voor de klant, waarom koopt de klant bij jou, belangrijke vragen om jezelf te stellen. Zelfbewuste organisaties hebben deze keuze gemaakt en stellen zich tot doel om de klant centraal te stellen, de klant is de belangrijkste medewerker van je organisatie.

Outlook Tip: leer hoe je GMail & HotMail beheert in Outlook

Outlook Tip: leer hoe je GMail & HotMail beheert in Outlook

Er is een online interface van Google voor het afhandelen van uw Gmail-account, maar het is natuurlijk veel praktischer als je alle e-mail accounts vanuit één programma kunt overzien. Dat is bijvoorbeeld mogelijk in Outlook.

In versie 2007 en 2010 ondersteunt Outlook, het mail- en organisatieprogramma van Microsoft Office, ook de mailaccounts van Gmail en Hotmail. Die kunt u namelijk toevoegen aan de lijst van mailservers waar u uw mail wilt ophalen. Hieronder ter demonstratie de werkwijze om een Gmail-account toe te voegen aan Outlook 2010:

 • Start Outlook 2010 en ga naar tab >> Bestand >> Info. In 2007 (of oudere versies) werkt u via menu Extra >> Accountinstellingen.
 • Kies >> Account toevoegen.
 • Vul in het venster Nieuw account toevoegen uw naam, Gmail-adres en wachtwoord (2x) in.

Nieuw account toevoegen

 • Klik op >> Volgende.

Outlook zoekt nu contact met de server van Google en stuurt onder andere een testbericht. Als alles naar wens is verlopen, verschijnt daarover een melding, en in het onderdeel E-mail van Outlook wordt een nieuwe persoonlijke map toegevoegd met als naam uw Gmail-adres. | Daarin staan de bij Gmail gebruikelijke mappen, en ook de eventueeldoor u zelf aangemaakte categorieën  (zie in de figuur hieronder bijvoorbeeld de mappen Zakelijk, Werk en Privé).

  Tips

 • Controleer eventueel via uw browser in Gmail >> Instellingen >> Doorsturen en POP/IMAP of de POP- en IMAP-instellingen op de server naar wens zijn ingesteld (bijvoorbeeld over wat er met uw berichten moet gebeuren).
 • Het is mogelijk contactpersonen vanuit Gmail over te hevelen naar Outlook, en dat kan ook andersom. Zie voor instructies bijvoorbeeld >> Help in Outlook.
 • U kunt ook mobiele apparaten met Gmail synchroniseren. Google heeft een hele lijst van mobiele besturingssystemen en e-mailclients die worden ondersteund.
 • In Outlook kunt u via de accountinstellingen regelen of en waar u de Verzonden items en Verwijderde berichten laat opslaan. Via Bestand >> Accountinstellingen selecteert u het Gmailaccount en klikt u vervolgens op >> Wijzigen >> Meer instellingen (knop rechtsonder in het venster). Ga naar tabblad >> Verzonden items en maak de gewenste keuze. Regel ook de opties op tabblad >> Verwijderde items. De standaard Gmail-locaties staan in de nieuwe persoonlijke map, de prullenbak bijvoorbeeld zit daar in map [Gmail].

Affiliate netwerken willen uitzondering cookie-verplichting

Het Platform Affiliate Netwerken (PAN) heeft een gesprek met OPTA om de positie van affiliate cookies te bespreken. Het PAN heeft naar aanleiding van deze gesprekken een brief opgesteld en aangeboden bij OPTA, met het verzoek aan OPTA en minister Kamp om affiliate cookies onder de analytische cookies te laten vallen (pdf). De voorbereidingen voor de wetswijziging van de cookiewet zijn in volle gang. Het PAN stelt dat affiliate cookies hierin dienen te worden meegenomen.

Minister Kamp en OPTA werken op dit moment aan een wijziging van de cookiewet. Deze wet vereist dat websites internetgebruikers inlichten over de werking van cookies en toestemming vragen voor het plaatsen van hun cookies. Dit geldt voor alle soorten, met uitzondering van de functionele cookies die nodig zijn om een website te laten functioneren. De wet is in het leven geroepen om de privacy van de internetgebruiker te beschermen, maar minister Kamp sprak eerder dit jaar uit dat analytische cookies geen privacyrisico’s voor de consument opleveren en wil deze daarom voortaan onder de functionele cookies laten vallen.

Er zijn tot op heden verschillende gesprekken gevoerd tussen het PAN en OPTA over de kwestie rondom affiliate cookies. Thomas Joosten, voorzitter van het PAN zegt over de verwerking van persoonsgegevens: ‘Affiliate cookies zijn volstrekt onschuldige analytische cookies die enkel dienen tot het administreren van statistische gegevens om publishers (uitgevers, red.) te kunnen betalen voor de door hen geplaatste affiliate-advertenties. Door middel van affiliate cookies komt de privacy van consumenten op geen enkele manier in het geding, ze identificeren enkel de betrokken publisher. We verzoeken daarom minister Kamp affiliate cookies gelijk aan de analytische cookies te behandelen.’

Het PAN dringt in de brief aan op een gebruikersvriendelijke oplossing voor de internetgebruiker die de internetervaring niet schaadt. Joosten: ‘We geloven in een geïnformeerde consument, maar we merken dat het in stand houden van de vereiste toestemming voor bijvoorbeeld affiliate cookies de keuzevrijheid van consumenten tegenwerkt. Het blijkt namelijk dat consumenten bij alle cookiemeldingen geneigd zijn om op “ja” te klikken om websites te kunnen gebruiken, zonder te weten waarvoor zij eigenlijk toestemming geven. Een oplossing voor deze kwestie is geboden

Tip: Eenvoudig kolom optellen in Microsoft Excel

Tip: Eenvoudig kolom optellen in Microsoft Excel

In Excel geeft de formule SOM.ALS het totaal van een kolom, op basis van een waarde in een andere kolom. Zo rekent u bijvoorbeeld snel uit waar en hoeveel u nog van een bepaald product op voorraad hebt.

Excel-formule: SOM.ALS Een voorbeeld om de werking van de formule SOM.ALS uit te leggen:


Dit voorbeeld geeft de voorraad kladblokken aan per persoon. Om te bepalen hoeveel kladblokken er per vestiging zijn, moet een optelling worden gemaakt.

Dit werkt niet Tel geen losse cellen bij elkaar op. In het geval van bovenstaand voorbeeld zou de formule =G7+G8+G10 wel werken om de totale voorraad kladblokken voor Amsterdam uit te rekenen, maar als er een regel wordt toegevoegd, klopt de formule niet meer.

De voorraad voor Rotterdam is in dit geval natuurlijk simpel vast te stellen, want dat is maar 1 cel. In het voorbeeld staan slechts 4 regels, maar wat nu als het er 4000 zijn?
SOM.ALS biedt uitkomst De formule SOM.ALS telt op basis van een voorwaarde. Om in dit geval de voorraad voor Amsterdam goed uit te rekenen, wordt de formule: =SOM.ALS(D7:D11;’Amsterdam”;E7:E11)
Dit betekent: Als in de cellen D7 t/m D11 de waarde Amsterdam staat, tel dan de waarde op uit dezelfde rij in de cellen E7 t/m E11.
Werkinstructie Op de website van Easy Learning is deze Microsoft Office tip verder uitgewerkt. Lees meer »
Deze tip is van toepassing op: – Microsoft Office 2003-2010

Hoe u etiketten in Word vanuit Outlook maakt

Hoe u etiketten in Word vanuit Outlook maakt

Met de Contactpersonen van Outlook kunt u eenvoudig etiketten maken. Zo werkt het.

Etiketten in Word vanuit Outlook Contactpersonen Wanneer de feestdagen in aantocht zijn, is iedereen weer druk bezig om allerlei Excel-sheets bij te werken met de laatste gegevens. Een tijdrovende en overbodige actie.

Als u echter de Contactpersonen van Outlook gebruikt, is het maken van etiketten voor de kerstkaarten of andere mailings een fluitje van een cent.

Eitketten Word

WERKINSTRUCTIE – Open >> Microsoft Outlook  – Ga naar >> Contactpersonen  – Selecteer de contactpersonen waarvan een etiket moet worden gemaakt

TIP De selectie is nog makkelijker te maken, als u de contactpersonen in categorieën indeelt. Zie: Deel contactpersonen in per categorie »

In dit voorbeeld zijn de contactpersonen gekoppeld aan de groep >> Kerstkaart

– Kies in het menu voor >> Extra >> Afdruk samenvoegen  – Een scherm verschijnt >> Contactpersonen gebruiken voor Afdruk samenvoegen  – Kies voor >> Alleen geselecteerde contactpersonen  – Kies voor >> Alle contactpersoonvelden  – Kies bij Documentbestand voor >> Nieuw Document – Kies bij Documenttype voor >> Adresetiketten  – Kies bij Samenvoegen naar voor >> Nieuw Document  – Druk op >> OK  – Outlook maakt een koppeling naar Word  – In de taakbalk gaat een document van Word knipperen  – Selecteer dat document  – Er komt de melding Outlook heeft een document gemaakt…  – Klik hier op >> OK – Een scherm verschijnt met de titel >> Afdruk Samenvoegen – Klik op >> Instellen – Een scherm verschijnt waarin het etiket kan worden geselecteerd waarop moet worden afgedrukt – Kies bij etiketproducent voor het merk etiketten  – Als dat er niet bij staat, kunt u zelf een etiket maken door op >> Nieuw te klikken  – In het scherm dat dan verschijnt, worden de afmetingen en aantal etiketten ingevoerd. Zo weet Word precies hoe het etikettenvel eruit ziet en komen de gegevens op de juiste plaats  – Klik vervolgens op >> OK

Etiket vullen met velden Outlook  – Uiteindelijk wordt in Word een document getoond met de etiketten op het scherm  – Nu moet dus worden bepaald welke gegevens op het etiket moeten komen  – Ga in het eerst etiket staan met de cursus en voeg de samenvoegvelden in door te kiezen voor >> Samenvoegvelden invoegen

TIP 1 Gebruik voor de naam het veld >> Volledige_naam. Wanneer de voornaam, tussenvoegsels en achternaam namelijk los in het etiket worden gezet, ontstaan extra spaties.

TIP 2 Gebruik voor het adres het veld >> Adres_voor_adressenlijst. Hiermee wordt de postcode, straat en plaats in één keer in het document gezet. Adres voor adressenlijst is het adres dat bij de contactpersoon als standaard is aangemerkt.

– Het eerste etiket is gemaakt  – Klik op >> Etiketten bijwerken om ook de andere etiketten te voorzien van de samenvoegvelden  – Op elk etiket staan nu de samenvoegvelden  – Kies in het menu bij >> Voltooien en samenvoegen voor >> Afzonderlijke documenten bewerken  – Zo worden de etiketten naar een nieuw document gekopieerd en is het resultaat op het scherm te zien. Dit voorkomt verspilling van etikettenvellen door foutieve prints.

– Kies in het scherm >> Samenvoegen naar nieuw document voor >> Alles

Het resultaat is een nieuw document waarin alle etiketten zijn opgenomen. Dit document kan nu worden afgedrukt naar de printer

Werkinstructie met schermafdrukken bij Easy Template Op de website van Easy Template is deze Microsoft Office tip uitgewerkt met duidelijke schermafdrukken. Bekijk deze Office tip hier: Outlook tips & trucs »

Deze tip is van toepassing op  – Microsoft Word 2007  – Microsoft Outlook 2007

Ongelimiteerd verzenden betekent direct maximaal besparen

Ongelimiteerd verzenden levert direct forse besparingen op voor uw e-mail marketing budget. Hierdoor houdt u ruimte over om andere middelen in te zetten en maakt u tegelijkertijd meer winst. Dankzij ongelimiteerd verzenden bent u in staat voor minder geld uw klant of lid vaker en regelmatiger te benaderen.

Meer contactmomenten met uw doelgroep betekent meer resultaat. Uw doelgroep zal zich steeds meer verbonden voelen dankzij het feit dat u regelmatig interessante tips, trucs, weetjes of aanbiedingen voor hen heeft. Dankzij ons gratis ongelimiteerd verzenden dat u inclusief krijgt bij alle e-mail marketing abonnementen kunt u voordeliger contact onderhouden en fors besparen op uw uitgaven. Nu kunt u zo vaak uw nieuwsbrief verzenden als u wilt, of u nu maandelijks, wekelijks of dagelijks wilt sturen, u betaald niets extra. Eén abonnement voor al uw campagnes binnen uw inschrijvers op uw lijsten.

Het grote voordeel van ons ongelimiteerd verzenden is dat u geen dure e-mail credits nodig heeft. E-mail credits daar doen wij niet aan. Wij levren u een full service, alles inclusief product met een duidelijke prijsstelling. Waarbij de overzichtelijke abonnementsstructuur verschillende downgrade of upgrade mogelijkheden kent. U betaald nooit te veel dankzij onze e-mail marketing oplossing.

Wilt u overtuigd worden, probeer dan gratis 30 dagen onze software uit. Maak kosteloos en vrijblijvend kennis met onze e-mail marketing oplossing dankzij onze gratis trial.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Maak uw commerciële teksten aantrekkelijker met opsommingen

Opsommingen maken teksten voor uw klanten aantrekkelijk en gemakkelijk om te lezen. De meeste teksten worden namelijk niet van begin tot eind gelezen, maar gescand. Waar kunt u op letten als u ze maakt?

Opsommingen inleiden Opsommingen trekken de aandacht, ze creëren ruimte en ‘lucht’ in de tekst, u kunt er veel informatie in kwijt en ze zijn snel te lezen. Belangrijk is dat u opsommingen inleidt met een zin die de boodschap duidelijk en begrijpelijk overbrengt. Denk aan:
– Dit product is met name geschikt voor: … – De voordelen voor u zijn: … – Deze dienst biedt de volgende oplossingen: … – Vijf resultaten die u behaalt: … – Aansprekende referenties zijn: … – Het traject bestaat uit de volgende stappen: …
Zo maakt u opsommingen – Kies voor opsommingen van drie, vijf of maximaal zeven elementen. – Zet de sterkste punten boven-  en onderaan. Deze vallen namelijk het meeste op. – Laat opsommingen precies aansluiten bij de tekst op dezelfde pagina. – Geef opsommingen een speciale plaats op de pagina, in een eigen opmaak of kader. Daardoor vallen ze extra op. – Maak correct gebruik van hoofdletters en leestekens.
Niet te veel Gebruik niet te veel opsommingen in een tekst. Dan verdwijnt de verleidelijkheid en ziet de lezer door alle punten de kern van het verhaal niet meer.
Dit artikel is een bewerking van hoofdstuk 5, ‘Taal der verleiding’ uit het boek ‘Verleid de klant. Onweerstaanbaar zakendoen’ van Rob Snoeijen en Daniëlle de Jonge.

Kernwaarden om een samenwerking succesvol te maken

Kernwaarden om een samenwerking succesvol te maken

Samenwerken met zakelijke partners kan u veel voordeel opleveren, maar blijkt in praktijk niet eenvoudig te zijn. De Zaak Advies krijgt er regelmatig vragen over. Zoals: wat is, naast alles wat u formeel moet regelen, van cruciaal belang om van samenwerking een succes te maken?

Bauco van der Meulen, allround adviseur bij De Zaak Advies: “Communicatie en vertrouwen opbouwen, dat is écht cruciaal. Door elkaar goed op de hoogte te houden kweek je wederzijds vertrouwen, misschien wel de meest bepalende factor voor succesvol samenwerken. Dit lijkt een enorme open deur, maar wij zien het in de praktijk te vaak gebeuren dat samenwerkingen stuklopen door gebrekkige communicatie tussen zakelijke partners.”
“In veel samenwerkingsverbanden is sprake van gescheiden taken. De een draagt bijvoorbeeld zorg voor de feitelijke productie, de ander regelt de administratie, inkoop en verkoop. Ook al heeft u de bevoegdheid om voor uw ‘tak van sport’ individueel beslissingen te nemen, realiseer wel dat dit ook financiële gevolgen kan hebben die de andere partners raken.”
“Als de beslissing verkeerd of niet naar wens uitpakt, en de overige partners worden hierdoor verrast, dan schaadt dat het vertrouwen. Elkaar niet op de hoogte houden komt meestal uit de beste bedoelingen voort. De overweging is vaak ‘Hij heeft het te druk’, of ‘Daar moet ik haar niet mee lastigvallen’. Het komt erop neer dat u voor de ander beslist of die ergens toe in staat is. Dat kan ook nogal arrogant overkomen.”
Tips om de communicatie te verbeteren Van der Meulen geeft een aantal tips om de communicatie in de dagelijkse praktijk te organiseren. “Zet in e-mail die u verstuurt standaard uw partners in de cc. Overleg regelmatig. Bespreek de stand van zaken, wat er de komende tijd moet of gaat gebeuren en evalueer de afgelopen periode.”
Regel eerst hoe je weer uit elkaar gaat “Een van de belangrijkste zaken die u moet regelen als u gaat samenwerken, is hoe u weer uit elkaar gaat. Dat klinkt misschien raar, maar als u het niet doet en er ontstaat een conflict, dan moet de rechter eraan te pas komen om een oplossing te vinden. Dat kan in de papieren lopen. Het kan ook nadeliger uitpakken dan als er van tevoren afspraken over waren gemaakt. Bij de start van de samenwerking praat u nog met elkaar, dus leg dan ook vast onder welke voorwaarden de samenwerking eventueel beëindigd wordt.”