Tip: Eenvoudig kolom optellen in Microsoft Excel

Tip: Eenvoudig kolom optellen in Microsoft Excel

In Excel geeft de formule SOM.ALS het totaal van een kolom, op basis van een waarde in een andere kolom. Zo rekent u bijvoorbeeld snel uit waar en hoeveel u nog van een bepaald product op voorraad hebt.

Excel-formule: SOM.ALS Een voorbeeld om de werking van de formule SOM.ALS uit te leggen:


Dit voorbeeld geeft de voorraad kladblokken aan per persoon. Om te bepalen hoeveel kladblokken er per vestiging zijn, moet een optelling worden gemaakt.

Dit werkt niet Tel geen losse cellen bij elkaar op. In het geval van bovenstaand voorbeeld zou de formule =G7+G8+G10 wel werken om de totale voorraad kladblokken voor Amsterdam uit te rekenen, maar als er een regel wordt toegevoegd, klopt de formule niet meer.

De voorraad voor Rotterdam is in dit geval natuurlijk simpel vast te stellen, want dat is maar 1 cel. In het voorbeeld staan slechts 4 regels, maar wat nu als het er 4000 zijn?
SOM.ALS biedt uitkomst De formule SOM.ALS telt op basis van een voorwaarde. Om in dit geval de voorraad voor Amsterdam goed uit te rekenen, wordt de formule: =SOM.ALS(D7:D11;’Amsterdam”;E7:E11)
Dit betekent: Als in de cellen D7 t/m D11 de waarde Amsterdam staat, tel dan de waarde op uit dezelfde rij in de cellen E7 t/m E11.
Werkinstructie Op de website van Easy Learning is deze Microsoft Office tip verder uitgewerkt. Lees meer »
Deze tip is van toepassing op: – Microsoft Office 2003-2010

De beste methode om goodwill te berekenen?

Er zijn veel manieren om goodwill  – zeg maar de meerwaarde van een bedrijf – te berekenen. Wat is de beste methode?

Wat is goodwill? “Goodwill geeft de toekomstige extra winstcapaciteit aan, boven het minimaal vereiste rendement op het geïnvesteerde vermogen”, aldus Harry Chün, allround mkb-adviseur bij De Zaak Advies.

Goodwill wordt onder meer berekend bij bedrijfsoverdracht, om een zo optimaal mogelijk verkoopprijs te kunnen bepalen. “Bij een overname kan er wellicht een hogere toekomstige waarde aan de onderneming worden toegerekend door bijvoorbeeld synergetische effecten,” aldus Chün.

Goodwill kan ook een rol spelen bij het vaststellen van de afkoopsom van een vennoot die uit een VOF stapt. Chün: “Als die voor een groot aantal winstgevende klanten heeft gezorgd, kan dat van invloed zijn op de hoogte van de afkoopsom.”
Goodwill berekenen “De beste manier om goodwill te berekenen bestaat volgens mij niet,” vervolgt Chün. “Het is vaak een onderhandelingsproces, waarbij verschillende partijen verschillende belangen hebben en ieder zijn eigen voorkeur heeft voor de te hanteren methodiek.”
“Een veelgebruikte manier om goodwill te berekenen is kijken naar de winst over een aantal jaren en deze dan te vermenigvuldigen met een factor 3 tot 5. Dat is volgens mij geen goede methode om goodwill te berekenen,” aldus Chün.

“Er wordt gekeken naar resultaten uit het verleden, en die bieden geen garantie voor de toekomst. Ook wordt er geen rekening gehouden met het feit dat we in tijden leven waarin alles aan verandering onderhevig is. Bovendien bestaat er natuurlijk de kans dat cijfers worden opgepoetst uit het oogpunt van window-dressing door een verkopende partij.”
Discounted cash flow methode “Een betere methode om goodwill te berekenen is de zogenoemde Discounted Cash Flow-methode (DCF-methode). Die gaat uit van de verwachte cashflow die een bedrijf in de toekomst zal genereren. De waarde van een onderneming wordt dus bepaald door het geld dat ermee kan worden verdiend, en niet alleen met wat er al mee verdiend is. Je kunt bijvoorbeeld waarde toekennen aan een klantenbestand door te bepalen welke omzet je ermee kan realiseren.”
“Maar, zoals ik al aangaf, de beste manier om goodwill te berekenen bestaat volgens mij niet. De DCF-methode wordt algemeen wel beschouwd als de beste waarderingsmethode, maar er is ook kritiek omdat hij deels gebaseerd is op aannames”, aldus Chün.