Kernwaarden om een samenwerking succesvol te maken

Kernwaarden om een samenwerking succesvol te maken

Samenwerken met zakelijke partners kan u veel voordeel opleveren, maar blijkt in praktijk niet eenvoudig te zijn. De Zaak Advies krijgt er regelmatig vragen over. Zoals: wat is, naast alles wat u formeel moet regelen, van cruciaal belang om van samenwerking een succes te maken?

Bauco van der Meulen, allround adviseur bij De Zaak Advies: “Communicatie en vertrouwen opbouwen, dat is écht cruciaal. Door elkaar goed op de hoogte te houden kweek je wederzijds vertrouwen, misschien wel de meest bepalende factor voor succesvol samenwerken. Dit lijkt een enorme open deur, maar wij zien het in de praktijk te vaak gebeuren dat samenwerkingen stuklopen door gebrekkige communicatie tussen zakelijke partners.”
“In veel samenwerkingsverbanden is sprake van gescheiden taken. De een draagt bijvoorbeeld zorg voor de feitelijke productie, de ander regelt de administratie, inkoop en verkoop. Ook al heeft u de bevoegdheid om voor uw ‘tak van sport’ individueel beslissingen te nemen, realiseer wel dat dit ook financiële gevolgen kan hebben die de andere partners raken.”
“Als de beslissing verkeerd of niet naar wens uitpakt, en de overige partners worden hierdoor verrast, dan schaadt dat het vertrouwen. Elkaar niet op de hoogte houden komt meestal uit de beste bedoelingen voort. De overweging is vaak ‘Hij heeft het te druk’, of ‘Daar moet ik haar niet mee lastigvallen’. Het komt erop neer dat u voor de ander beslist of die ergens toe in staat is. Dat kan ook nogal arrogant overkomen.”
Tips om de communicatie te verbeteren Van der Meulen geeft een aantal tips om de communicatie in de dagelijkse praktijk te organiseren. “Zet in e-mail die u verstuurt standaard uw partners in de cc. Overleg regelmatig. Bespreek de stand van zaken, wat er de komende tijd moet of gaat gebeuren en evalueer de afgelopen periode.”
Regel eerst hoe je weer uit elkaar gaat “Een van de belangrijkste zaken die u moet regelen als u gaat samenwerken, is hoe u weer uit elkaar gaat. Dat klinkt misschien raar, maar als u het niet doet en er ontstaat een conflict, dan moet de rechter eraan te pas komen om een oplossing te vinden. Dat kan in de papieren lopen. Het kan ook nadeliger uitpakken dan als er van tevoren afspraken over waren gemaakt. Bij de start van de samenwerking praat u nog met elkaar, dus leg dan ook vast onder welke voorwaarden de samenwerking eventueel beëindigd wordt.”

Opdrachten aannemen via een bemiddelingsbureau

Een bemiddelingsbureau kan erg handig zijn voor zzp’ers. Bijvoorbeeld omdat de opdrachten binnen het eigen netwerk (nog) niet voor het oprapen liggen of omdat er weinig tijd is voor acquisitie. Waar moet u op letten?

De voordelen van een bemiddelingsbureau Een bemiddelingsbureau vergroot uw speelveld, zonder dat u zelf veel aan acquisitie moet doen. Ook komt u in beeld bij opdrachtgevers die niet snel in zee gaan met individuele zzp’ers, maar wel met een bureau waar ze al vaker zaken mee hebben gedaan.

Verder kunt u de continuïteit van uw werkzaamheden beter stroomlijnen. U neemt, zodra het einde van een klus nadert, contact op met het bemiddelingsbureau en vertelt wanneer u weer beschikbaar bent. Zo ‘rolt’ u, zonder er zelf veel voor te hoeven doen, door naar een volgende opdracht.

Soorten bureaus Bemiddelingsbureaus zijn er in alle soorten en maten. Er zijn bureaus waar zzp’ers uit alle beroepsgroepen terecht kunnen, maar ook branchespecifieke bureaus.

De ene branche kent meer mogelijkheden dan de andere, maar meestal kunt u kiezen uit:

  • Websites waar u uzelf aanbiedt en waar een opdrachtgever u zonder verdere tussenkomst van de bemiddelaar kan vinden, zoals www.freelance.nl. Steeds vaker kunt u op deze websites ook zelf het contact met de opdrachtgever tot stand brengen. Het bureau fungeert als platform voor ontmoetingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hieronder vallen ook Marktplaats-achtige websites waar u kunt bieden op een klus. Het aanbod van dit soort websites groeit. Kijk regelmatig welke nieuwe spelers er op de markt zijn.
  • Bureaus die daadwerkelijk als bemiddelaar optreden. Wanneer een opdrachtgever zich bij het bureau meldt, zoekt de bemiddelaar een aantal geschikte kandidaten en stelt er een of meerdere voor aan de opdrachtgever.

VAR, zelfstandigheid en de fiscus Wie zich laat bemiddelen, doet er ten eerste goed aan een VAR WUO te hebben. Deze verklaring geeft aan dat u zelfstandig ondernemer bent en dus zelf uw premies afdraagt.

Kijk ook goed of het bemiddelingsbureau niet eigenlijk een detacherings- of uitzendbureau is. Het gaat er daarbij niet om hoe het bureau zich noemt, maar hoe de ‘gezagsverhoudingen’ in elkaar steken.

Werkt u via een bemiddelingsbureau, dan ziet de Belastingdienst u als zelfstandige. Werkt u echter regelmatig voor een detacherings- of uitzendbureau, dan wordt u gezien als werknemer.
Daarnaast hanteert de Belastingdienst de volgende regels:

  • De klant is uw opdrachtgever (niet het bemiddelingsbureau). U kunt dus meerdere opdrachtgevers hebben, ook als u via één bemiddelingsbureau uw opdrachten krijgt.
  • De verrichte werkzaamheden komen overeen met de werkzaamheden waarvoor de VAR is afgegeven.
  • U verricht de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van uw VAR.

Zet afspraken op papier  Het spreekt natuurlijk voor zich, maar maak duidelijke afspraken over tarief, deadlines, voorwaarden, aansprakelijkheid en concurrentiebeding. Zorg dat deze afspraken op papier staan. Vergeet ook uw eigen voorwaarden niet en neem deze op in het contract.

In veel gevallen sluit u twee contracten af. Een met het bemiddelingsbureau en een voor de opdracht die u gaat uitvoeren.

Schrijf u op verschillende plekken in Ook voor bemiddelingsbureaus geldt dat zij graag tevreden klanten zien. Bent u succesvol geweest, dan zullen zij u eerder benaderen voor een volgende opdracht. Daarnaast helpt het als u een goed persoonlijk contact met het bemiddelingsbureau onderhoudt.

Houd er rekening mee dat er geen garanties zijn dat u via een bemiddelingsbureau ook daadwerkelijk aan opdrachten komt. Soms kan het erg lang duren. Het is daarom verstandig u bij meerdere bureaus of op meerdere websites tegelijk in te schrijven.

Bent u actief op een van de websites waarop u in een Marktplaats-achtige constructie kunt ‘bieden’ op een klus? Biedt uw diensten dan niet goedkoper aan dan eigenlijk goed voor u is.

Tarieven De tarieven die bemiddelingsbureaus hanteren, zijn erg verschillend. Soms betaalt men een maandbedrag (bijvoorbeeld voor de website met vraag en aanbod), in andere gevallen wordt er gewerkt op basis van no-cure-no-pay.
Sommige bemiddelaars hanteren een vast bedrag per uur dat wordt afgedragen, andere een vast bemiddelingsbedrag, of een combinatie van beide. Er zijn ook websites die helemaal niets in rekening brengen voor een inschrijving als opdrachtnemer.

Zet de verschillende mogelijkheden in uw branche op een rij en weeg de kosten van de middeling en de kans op een opdracht tegen elkaar af.

Hoe kiest u een bureau? Leg bij de keuze voor een bureau niet alleen de tarieven naast elkaar, maar kijk ook naar het soort opdrachten dat u kunt krijgen en het gevoel dat u hebt bij het contact.

Bemiddeling in de zorg De positie van zzp’ers in de zorgsector is ingewikkeld, maar wel aan verandering onderhevig. Wij raden u aan goed uit te zoeken wat de mogelijkheden voor u zijn.
AWBZ-instellingen mogen volgens de wet niet rechtstreeks zelfstandigen contracteren. Bemiddelaars blijven eindverantwoordelijk. De Belastingdienst en het UWV stellen daarom dat er dan geen sprake is van zelfstandigondernemerschap en de bemiddelaar verplicht is om de zzp’ers in loondienst te nemen. Zzp’ers mogen wel zelfstandig werken voor houders van een persoonsgebonden budget (PGB).