Affiliate netwerken willen uitzondering cookie-verplichting

Het Platform Affiliate Netwerken (PAN) heeft een gesprek met OPTA om de positie van affiliate cookies te bespreken. Het PAN heeft naar aanleiding van deze gesprekken een brief opgesteld en aangeboden bij OPTA, met het verzoek aan OPTA en minister Kamp om affiliate cookies onder de analytische cookies te laten vallen (pdf). De voorbereidingen voor de wetswijziging van de cookiewet zijn in volle gang. Het PAN stelt dat affiliate cookies hierin dienen te worden meegenomen.

Minister Kamp en OPTA werken op dit moment aan een wijziging van de cookiewet. Deze wet vereist dat websites internetgebruikers inlichten over de werking van cookies en toestemming vragen voor het plaatsen van hun cookies. Dit geldt voor alle soorten, met uitzondering van de functionele cookies die nodig zijn om een website te laten functioneren. De wet is in het leven geroepen om de privacy van de internetgebruiker te beschermen, maar minister Kamp sprak eerder dit jaar uit dat analytische cookies geen privacyrisico’s voor de consument opleveren en wil deze daarom voortaan onder de functionele cookies laten vallen.

Er zijn tot op heden verschillende gesprekken gevoerd tussen het PAN en OPTA over de kwestie rondom affiliate cookies. Thomas Joosten, voorzitter van het PAN zegt over de verwerking van persoonsgegevens: ‘Affiliate cookies zijn volstrekt onschuldige analytische cookies die enkel dienen tot het administreren van statistische gegevens om publishers (uitgevers, red.) te kunnen betalen voor de door hen geplaatste affiliate-advertenties. Door middel van affiliate cookies komt de privacy van consumenten op geen enkele manier in het geding, ze identificeren enkel de betrokken publisher. We verzoeken daarom minister Kamp affiliate cookies gelijk aan de analytische cookies te behandelen.’

Het PAN dringt in de brief aan op een gebruikersvriendelijke oplossing voor de internetgebruiker die de internetervaring niet schaadt. Joosten: ‘We geloven in een geïnformeerde consument, maar we merken dat het in stand houden van de vereiste toestemming voor bijvoorbeeld affiliate cookies de keuzevrijheid van consumenten tegenwerkt. Het blijkt namelijk dat consumenten bij alle cookiemeldingen geneigd zijn om op “ja” te klikken om websites te kunnen gebruiken, zonder te weten waarvoor zij eigenlijk toestemming geven. Een oplossing voor deze kwestie is geboden