Update met betrekking tot server werkzaamheden xxx.xx.x.73

Er wordt op de achtergrond gewerkt aan het oplossen van het probleem met server met IP xxx.xx.x.73

Zoals eerder gemeld is het bijzonder lastig om via Windows het probleem te achterhalen. Daarom kiezen we ervoor om een schaduwinstallatie uit te voeren. Hierbij maken we direct gebruik om het systeem te upgraden van Windows 2008R2 naar het nieuwe Windows 2012.

Tijdens de installatie en configuratie zal de betreffende server operationeel blijven. Zodra de nieuw geinstalleerde server gereed is zal deze in gebruik genomen worden. Indien het noodzakelijk is dat DNS wijzigingen toegepast worden zullen wij u hiervan tijdig informeren.

Nogmaals bieden wij een ider excuus aan voor het ongemak, wij begrijpen dat het bijzonder vervelend is dat een website soms trager, slecht of niet reageert. Er wordt aan de oplossing gewerkt om dit zo snel mogelijk definitief te verhelpen.

Overgang naar Windows 2012 biedt veel voordelen. Om een belangrijk voordeel te benoemen: Dankzij IIS 8 is het in Windows 2012 eindelijk niet meer noodzakelijk om een dedicated IP adres voor ieder SSL certificaat te hebben. Gezien het feit dat IP adressen opraken een goede ontwikkeling. Voor u bespaart het aanzienlijk in de kosten waarmee het nog aantrekkelijker is om SSL beveiliging toe te passen. Enige nadeel aan het niet gebruiken van een dedicated IP adres is dat Windows XP gebruikers geen gebruik kunnen maken van een SSL beveiligde verbinding. Support voor Windows XP is echter eindig binnenkort waardoor het voor gebruikers van dergelijke systemen af te raden is Windows XP nog langer te blijven gebruiken.

Zodra er nieuwe informatie is en/of iets te melden is over de voortgang zullen wij het u hier melden.

About the Author

Leave a Reply