Update met betrekking tot server werkzaamheden xxx.xx.x.73

De Server met IP xxx.xx.x.73 heeft vanmorgen een geheugenuitbreiding gehad. Hiervoor is een server herstart noodzakelijk geweest. Deze server herstart was gepland en niet zoals andere server reboots van de afgelopen week vanwege een systeemfout. We gaan nu monitoren of de server opnieuw in problemen komt, het is een tijdelijke oplossing. Voor dit moment lijkt het in elk geval te werken er zijn voldoende GB@s vrij.

De verwachting is dat de server nu stabiel(er) blijft presteren totdat de definitieve oplossing gereed is.

About the Author

Leave a Reply