Omgevingsdiensten ruds dossiers

Sinds 1 januari 2013 krijgen ondernemers te maken met 28 Omgevingsdiensten of Regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Een RUD is in feite één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu, bouwen, natuur, water.

doel

Tot 1 januari zorgden gemeenten en provincies nog zelf voor vergunningen, toezicht en handhaving. Het ontbrak echter nogal eens aan kennis en ervaring om bedrijven goed te kunnen bedienen. De RUD’s moeten zorgen dat de overheid veel meer kennis en ervaring krijgt van hoe bedrijven werken. Dat maakt het gemakkelijker voor bedrijven en zorgt voor meer veiligheid. De handtekening onder de vergunning of een dwangsom wordt nog wel steeds gezet door de wethouder of gedeputeerde.

De ondernemer die wil weten onder welke Omgevingsdienst hij valt, kan het beste kijken op dit kaartje of op de nieuwe site van Omgevingsdienst NL, de vereniging van Omgevingsdienst-directeuren. Die site zal de komende maanden steeds meer informatie gaan bevatten.

Voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken (BRZO-bedrijven) zijn er zes gespecialiseerde RUD’s. Deze BRZO-bedrijven zijn zo complex dat er ook een hoger kennisniveau van de overheid is vereist. Daarbij gaat het om pakweg 420 inrichtingen, zoals chemische bedrijven, raffinaderijen en vuurwerkopslag. De zes BRZO-RUD’s zijn: BRZO Brabant, BRZO DCMR, BRZO Groningen, BRZO Limburg, BRZO NZKG en BRZO Nijmegen (zie kaartje).

Op de site van het programma ‘Uitvoering met ambitie’ zijn veelgestelde vragen over het Basispakket verschenen. Wie wil weten welke taken moeten worden overgeheveld naar de RUD’s kan daar terecht.

Stand van zaken

Op 1 februari heeft de ministerraad het wetsvoorstel VTH aanvaard. Daarmee worden de afspraken tussen Rijk, provincies en gemeenten zijn gemaakt (package deal 2009) wettelijk vastgelegd. Het voorstel is vervolgens naar de Raad van State gestuurd voor advies. Daarna volgt parlementaire behandeling.