Meer informatie functioneren / storing webserver

De server met IP eindigend op xxx.xx.x.73 ondervindt momenteel helaas hinder van systeemstoringen. Gisteren hebben wij, zoals aangekondigd op onze twitter account, de software geheel overgezet naar andere hardware. Hierdoor was helaas de betreffende server gedurende enige uren niet operationeel. Dit heeft ook invloed gehad op enkele websites. Nadat de export en import van de software en data volledig afgerond was en de server weer operationeel kwam blijken helaas de systeemproblemen daarmee nog niet opgelost.

Wij proberen zo snel mogelijk te achterhalen wat de oorzaak van het probleem is en hoehet kan worden opgelost. Na het weekend zullen wij de problemen verder verhelpen. Het lijkt dat een bepaald proces plotseling veel geheugen in beslag neemt waardoor het systeem (tijdelijk) hangt. Gevolg hiervan is dat dit het bijzonder lastig maakt via Windows de oorzaak te achterhalen.

De overweging is om een schaduwversie te installeren en volledigoperationeel te maken en deze live te zetten. Hierdoor kunnen we de downtime zoveel mogelijk beperken en de overlast verder reduceren. Vanzelfsprekend zijn er backups op externe opslag aanwezig.

Wij betreuren iedere hinder die u ondervindt, we doen ons uiterste best om de storing verder zo snel en adequaat mogelijk op te lossen. Excuserend voor het ongemak zijn we graag voor u bereikbaar.

Informatie zullen we publiceren op deze locatie en via Twitter. Indien onze site, draaiend op deze server, niet bereikbaar is dan kunt u ook de twitter account volgen.

About the Author

Leave a Reply